Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Senest opdateret den 20. august 2020

Denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) er ejet af More Minutes ApS, CVR 40729585, Dageløkkevej 94B, 3050 Humlebæk.

I vores vilkår bruger vi ”os”, ”vi” og ”vores”, hvilket henviser til More Minutes. Udtryk som ”dig” og ”dit” henviser til alle, der tilgår Hjemmesiden.

Når du anvender vores hjemmeside accepterer du automatisk vilkårene, som er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Disse vilkår og betingelser henviser til øvrige vilkår, som også gælder for din brug af vores hjemmeside:

  • vores Persondatapolitik, hvoraf vilkår og betingelser for vores behandling af personoplysninger som vi indsamler fra dig, eller som du videregiver til os, fremgår. For oplysninger om vores brug af personoplysninger, henviser vi til vores Persondatapolitik.
  • vores Cookiepolitik, som indeholder oplysninger om cookies på vores side. For oplysninger om vores brug af cookies mv., henviser vi til vores Cookiepolitik.

Af disse vilkår og betingelser (og de dokumenter, der henvises til heri) fremgår de vilkår, du er underlagt, når du bruger More Minutes hjemmeside, hvad enten det er som gæst eller registreret bruger. Læs derfor informationen omhyggeligt, før du anvender Hjemmesiden, da du som besøgende og bruger, accepterer disse vilkår og betingelser, og at du vil overholde dem. Dette udgør således en juridisk bindende aftale mellem dig og os.

Desuden skal du sikre, at alle personer, som besøger vores hjemmeside via din internetforbindelse, har kendskab til disse vilkår og betingelser og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder disse.

Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, skal du stoppe med at benytte Hjemmesiden.

Vi forbeholder os retten til at ændre vores vilkår for brugen af Hjemmesiden uden forudgående varsel herom. Du er selv ansvarlig for at orientere dig i den seneste opdaterede version af vilkårene.

Opdatering af indhold

Vi kan til enhver tid opdatere vores side og ændre indholdet. Det skal bemærkes, at indholdet på vores hjemmeside ikke er opdateret hele tiden, og vi er ikke forpligtet til at opdatere.

Vi kan ikke garantere, at vores hjemmeside, eller indhold herpåaltid er tilgængelig uafbrudt, eller fri for fejl eller mangler. Vi bestræber os på at minimere disse.

Besøg på vores webside er tilladt på midlertidig basis. Vi kan til enhver tid suspendere, inddrage, afbryde eller ændre hele eller dele af vores hjemmeside uden varsel. Vi er ikke ansvarlige over for dig, hvis vores hjemmeside, uanset årsag, ikke er tilgængelig på et givet tidspunkt eller i en given periode.

Foranstaltninger og misbrug af Hjemmesiden

Du er forpligtet til at foretage alle nødvendige foranstaltninger for at du kan besøge vores hjemmeside. Dermed accepterer du, at vi ikke kan eller vil garantere, at indholdet på vores hjemmeside er fri for skadelige eller ødelæggende komponenter, virusser og/eller anden kode. Du er forpligtet til at implementere tilstrækkelige procedurer og foretage virustjek (herunder anti-virus og andre sikkerhedsforanstaltninger) for at opfylde dine særlige krav til sikkerheden og pålideligheden af data input og output.Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt tab eller skade forårsaget af en virus, distribueret genial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ejendomsretligt beskyttet materiale på grund af din brug af vores hjemmeside eller på grund af dit download af eventuelt indhold på den eller på enhver hjemmeside, der er linket dertil (jf. ’Link til denne og til andre hjemmesider’).

Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at starte virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindede eller teknologisk skadelige.  Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til eller at forstyrre vores hjemmesides funktion, og du må især ikke forsøge at omgå sikkerheden, manipulere med, hacke eller på anden måde afbryde vores hjemmeside eller computersystemer, servere, routere eller andet udstyr, der er forbundet til internettet. Dette kan være strafbart.

Sådan afgiver du en ordre, og sådan behandles den

Vi tilbyder dig mulighed for at afgive ordrer/bookings (”Ordre”, ”Bookings”) på/af services (”Services”) til levering på din arbejdsplads. Ved at afgive en ordre på Hjemmesiden garanterer du, at du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler med leverandører; og du er over 18 år.

Din ordre: Når du har valgt den eller de services, du ønsker at bestille og har angivet nødvendige oplysninger, vil du få mulighed for at afgive din Ordre.

Ændring eller annullering af ordre: Du kan til ændre eller annullere din ordre/booking i dit dashboard eller ved at kontakte os på telefon: 51 900 474 eller på mail: info@moreminutes.dk. Betingelserne for at ændre eller aflyse fremgår af din bekræftelsesmail.

Behandling af din Ordre/booking: Ved afgivelse af din bestilling vil vi sende din ordre/booking til den relevante leverandør, og vi sender dig besked per e-mail om, at bestillingen er modtaget, og at din bestilling er ved at blive behandlet.

Bemærk venligst, at den bekræftelse som du modtager, kun er en bekræftelse på, at du har bestilt/booket. Det betyder ikke nødvendigvis, at din Ordre/booking vil blive accepteret af leverandøren. Leverandøren er berettiget til at afvise Ordren. Vi opfordrer alle vores leverandører til at acceptere alle Ordre/bookings og til at informere os, hvis en Ordre/booking afvises. Vi vil derefter informere dig (som regel via e-mail) så hurtigt som muligt, hvis en leverandør afviser din Ordre.

Priser og betaling

Moms og leveringsomkostninger: Priserne er som angivet på denne Hjemmeside. Disse priser er inklusiv moms.

Betalingsmetode: Betaling skal ske med et af de betalingskort (eller via. Mobilepay), der accepteres af Hjemmesiden, og foretages i forbindelse med, at du afgiver din Ordre/booking. Bemærk dog at vi først trækker pengene fra din konto, når servicen er udført.

Kundeservice

Generelt: Kunden er meget vigtig for os, og vi vil derfor så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din Ordre. Du kan kontakte os på telefon: 51 900 474 eller på mail: info@moreminutes.dk.

Spørgsmål til din Ordre: Hvis du har problemer med din Ordre, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil derefter forsøge at kontakte leverandøren for at følge op på din henvendelse.

Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af den service, leverandøren har leveret, kan du give feedback til os på telefon: 51 900 474 eller på mail: info@moreminutes.dk. Det er en vigtig del af vores kvalitetskontrol.

Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af den service, en leverandør har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte os som beskrevet ovenfor inden for 48 timer efter, du har afgivet Ordren. Bemærk venligst at aftalen om levering af service er indgået mellem dig og den leverandør, hvor du har lagt din Ordre.

Registrering

Hvis du bliver bedt om at udfylde en registreringsblanket eller andre oplysninger, skal de oplysninger du angiver være sande, rigtige og fuldstændige. Du bedes straks underrette os om eventuelle ændringer i dine oplysninger. Vi har til enhver tid ret til at deaktivere adgangskoder og kontis, hvis vi mener, at du ikke har opfyldt bestemmelserne i disse vilkår og betingelser.

Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig selv har fået kendskab til din adgangskode, skal du straks underrette os derom på info@moreminutes.dkeller ringe på telefon 51 900 474.

Immaterielle rettigheder

Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på hjemmesiden, tilhører os. Medmindre andet fremgår, er vi ejer eller licenshaver af alle intellektuelle rettigheder på vores webside og i det materiale, der offentliggøres på siden. Disse materialer er beskyttet af ophavsret og andre love og traktater over hele verden. Alle rettigheder forbeholdes.

Du er tilladt at printe, kopiere, overføre eller opbevare udtræk af materiale og information vist på hjemmesiden til personligt, ikke kommercielt brug. Du må ikke foretage ændringer på papir eller på digitale kopier af materialer, du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge illustration, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik adskilt fra eventuel ledsagende tekst.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader dele af indholdet på vores side i strid med disse vilkår og betingelser, vil din ret til at bruge vores webside ophøre øjeblikkeligt, og du skal, efter vores skøn, returnere eller tilintetgøre alle kopier af det materiale, du har fremstillet.

Link til denne og til andre hjemmesider

Vi kan til enhver tid stille links til rådighed, der kan give adgang til tredjeparters hjemmesider direkte fra vores hjemmeside. Vi har ikke kontrol over indholdet på disse tredjeparters hjemmesider, og, medmindre andet er angivet, bidrager vi ikke til indholdet på disse. Når du klikker på links til disse sider, forlader du vores webside, og vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med enten tredjeparters brug af dine oplysninger, indholdet på deres hjemmeside eller de produkter eller tjenester, du får stillet til rådighed af disse hjemmesider. Links bør ikke fortolkes som en godkendelse af os af de pågældende linkede hjemmesider. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Vi anbefaler derfor, at du læser tredjeparternes egne vilkår for brugen af deres hjemmeside, herunder anvendelse af personoplysninger og brugen af cookies mv.

Ansvar

Vi udelukker i den udstrækning, det er tilladt ved lov, alle udtrykkelige eller underforståede betingelser, garantier og erklæringer eller andre vilkår, som måtte gælde for vores hjemmeside. Vi kan ikke holdes ansvarlig over for nogen som helst bruger, hverken i henhold til kontrakt, på grund af skadevoldende handling (herunder forsømmelse), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde for tab eller skade, selvom det måtte være påregneligt, der er opstået som følge af eller i forbindelse med:

  • brug af, eller manglende brug af, vores hjemmeside, eller
  • brug af eller lid til indhold, der vises på vores hjemmeside

Besøger du vores webside som forretningsbruger/leverandør, har vi under ingen omstændigheder erstatningsansvar over for dig for:

  • tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter
  • tab af forventede besparelser
  • tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme, eller
  • ethvert indirekte eller følgetab eller -erstatning

Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores erstatningsansvar over for dig, hvis det ville være ulovligt at gøre dette.

Tilgængelighed

Vi anerkender behovet for denne hjemmesides tilgængelighed og brugervenlighed uanset teknologi eller evne. Selvom vi søger at overholde de accepterede retningslinjer og standarder for tilgængelighed og brugervenlighed, er det ikke altid muligt for os på alle områder på vores hjemmeside.

Vi forsøger hele tiden at forbedre tilgængeligheden og brugervenligheden af vores hjemmeside. Hvis du finder noget, som trænger til at blive forbedret, eller du har svært ved at benytte hjemmesiden, bedes du kontakte os påinfo@moreminutes.dk eller ringe på telefon 51 900 474.

Kontakt

Alle formelle juridisk meddelelser skal fremsendes til os på vores anførte hjemstedsadresse eller sendes til mail: info@moreminutes.dk.

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en ret eller bestemmelse udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Du må ikke overdrage eller overføre dine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser.

Hvis det konstateres, at en del af disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves som følge af loven, påvirkes alle andre dele af disse vilkår og betingelser ikke og skal fortsat have retskraft.

Hvis du er bruger/forbruger, bedes det bemærket, at disse vilkår og betingelser, deres genstand og udformning reguleres af dansk ret.

Hvis du er forretningsbruger/leverandør, reguleres disse vilkår og betingelser, deres genstand og udformning (og alle tvister eller krav uden for kontraktforhold) af danske ret.

Hvis du oplever problemer med vores hjemmeside, eller du har bemærkninger hertil, er du velkommen til at kontakte os påinfo@moreminutes.dkeller ringe på telefon 51 900 474. Det samme gør sig gældende hvis du har nogen spørgsmål eller øvrige henvendelser angående vores vilkår og betingelser.

More Minutes
Logo
Shopping cart