Persondatapolitik

Persondatapolitik

Senest opdateret den 20. august 2020

Formålet med More Minutes persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger More Minutes hjemmeside. Denne hjemmeside ejes og drives af More Minutes ApS, CVR 40729585, Dageløkkevej 94B, 3050 Humlebæk (”vi”, ”os”, ”vores”).

Vores mål med persondatapolitikken er, at du skal føle dig tryg i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan på denne side orientere dig om, hvordan vi behandler personoplysninger; hvilke oplysninger vi indsamler, hvor vi får disse oplysninger fra, hvem vi deler dem med, og hvor lang tid vi gemmer dem.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon: 51 900 474 eller på mail: info@moreminutes.dk.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker for eksempel ved almindelig tilgang af indhold, hvis du registrerer dig som bruger eller ved øvrig brug af services eller foretager køb via hjemmesiden.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet, smartphone eller andet elektronisk udstyr du har tilgået hjemmesiden med, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Formål med og retsgrundlaget for More Minutes behandling af personoplysninger

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som vil have størst relevans for dig. Samtidig anvendes oplysningerne til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt og til at optimere vores services og indhold.

More Minutes indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på moreminutes.dk på to måder:

  • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
  • Ved brug af såkaldte cookies

More Minutes indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. More Minutes indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til More Minutes. Personoplysningerne bruges til at gennemgøre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at forbedre brugeroplevelsen på More Minutes digitale tjeneste, eksempelvis gennem analyser og målrettede undersøgelser.

More Minutes registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester i moreminutes.dk. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til More Minutes, med mindre du har accepteret dette, eksempelvis ved at benytte More Minutes login.

Læs mere om More Minutes cookie-politik på LINK.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de er blevet indsamlet til.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyde, at vi fremadrettet stopper med at bruge dit samtykke som behandlingsgrundlag. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på telefon: 51 900 474 eller på mail: info@moreminutes.dk.

Rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til berigtigelse, dvs. få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. Du kan altid selv ændre dine stramoplysninger.
  • Du har ret til sletning, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning finder sted.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynes vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du ønsker at udnytte dine persondatarettigheder, kan du altid kontakte os på telefon: 51 900 474 eller på mail: info@moreminutes.dk.

Klage

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en mail til More Minutes på info@moreminutes.dk.  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i persondatalovgivningen overholdes i Danmark. Du kan klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København på www.datatilsynet.dk.

Vi håber, at du retter henvendelse til os først, så vi kan hjælpe dig, vurdere din klage og opklare og rette op på eventuelle misforståelser.

More Minutes
Logo
Shopping cart